سبزی پلو با ماهی

    • تومان
    • 500000

کدبانوتست

0

افزودن به سبد خرید

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

دستور پخت

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

مواد مورد نیاز

برنج 2کیلو
گوشت 2کیلو

تمام نظراتی که تا کنون برای این غذا ثبت شده