چگونه سفارش دهیم؟

غذاهای مورد نظر خود را انتخاب کنید

کدبانوها در منزل خود، غذای شمارو آماده میکنند

ما غذای شمارو با پیک رایگان می فرستیم

غذا رو میل کنید و به کدبانو مورد نظر رای دهید

محبوب ترین غذاها

نرم افزارهای ننجون پز

تجربه ای آسان و راحت تر با نصب نرم افزار ننجون پز

اپلیکیشن ننجون پز